E-recepta i E-skierowanie

430,00 990,00 

E-Recepta to program komputerowy zapewniający kompleksowe i zgodne z wytycznymi NFZ narzędzie dedykowane lekarzom każdej specjalności wspomagające proces wystawiania e-recept i e-skierowań. Aplikacja umożliwia tworzenie własnej bazy leków, korzystanie z wbudowanej bazy danych leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski lub z listy leków refundowanych. Dodatkowo aplikacja posiada moduł integracji z systemem EWUŚ oraz uaktualnień bazy leków refundowanych.

Program E-Recepta zawiera także moduł E-Skierowań, umożliwiający wystawianie elektronicznych skierowań m.in. do szpital, laboratorium, poradni itp.

Wyczyść

Zapoznaj się z instrukcją konfiguracji programu.

E-recepta (wcześniej: Wystawianie i drukowanie recept) to kompleksowe i zgodne z wytycznymi NFZ narzędzie dedykowane lekarzom każdej specjalności wspomagające proces wystawiania e-recept oraz drukowania recept lekarskich Pacjentom. Aplikacja umożliwia tworzenie własnej bazy leków, korzystanie z rejestru produktów leczniczych lub z listy leków refundowanych.

Program jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie wystawiania recept lekarskich.

E-recepta

Pełna historia wystawianych recept

Po wyborze Pacjenta program wyświetla historię wystawionych e-recept z kolorystyką symbolizującą status e-recept przygotowane do wysłania (kolor czarny), wysłane (kolor zielony) oraz anulowane (kolor czerwony).

Aplikacja umożliwia wysyłanie jednej recepty, wielu jednocześnie, powielanie wcześniej wysłanej oraz drukowanie e-recepty.

Program oferuje sprawdzanie uprawnienia Pacjenta do świadczeń w systemie EWUŚ.

Dostępne słowniki leków

Program E-recepta zawiera rejestr produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych.

Rejestry te publikowane są przez państwowe serwisy informacyjne Ministerstwa Zdrowia – Centrum e-Zdrowia.

Dodatkowo w programie zawarty jest aktualny wykaz leków refundowanych.

E-recepta
E-recepta

Rodzaje recept

Program E-recepta umożliwia wystawianie recept elektronicznych oraz papierowych (tradycyjnych), recept Rpw (dawne „żółte bloczki”, recepty narkotyczne), na leki psychotropowe oraz recept pro auctore i pro fammilae.

Lekarz ma do dyspozycji bazę słownikową obejmującą leki gotowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Dodatkowo aplikacja umożliwia wysłanie e-recepty zawierającej lek recepturowy. Każdą przygotowaną recepturę można zapisać jako szablon do ponownego wykorzystania.

Wybrane funkcje programu:

 • wystawianie elektronicznych e-recept, w tym:
  • wbudowany rejestr produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wbudowany rejestr produktów leczniczych wpisanych do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych;
  • wbudowany wykaz leków refundowanych;
  • możliwość tworzenia własnego słownika leków;
  • obsługa recept Rpw;
  • możliwość wystawiania leków recepturowych;
  • możliwość wystawiania leków psychotropowych;
  • możliwość wystawiania recept pro auctore i pro fammilae.
 • drukowanie recept papierowych, w tym dodatkowo:
  • ewidencja i zarządzanie pulami recept do wydruku;
  • możliwość importu danych recept z pliku NFZ (w formacie xml lub xmz);
  • możliwość ręcznego wprowadzania zakresu drukowanych recept;
  • wydruk pustych recept (tylko dane świadczeniodawcy oraz numer recepty);
  • nadruk na gotowych blankietach recept;
  • obsługa recept cyklicznych.

INTEGRACJE:

 • System EWUŚ;
 • Rejestr produktów leczniczych (wymagane aktualne wsparcie aktualizacyjne i techniczne);
 • Rejestr leków refundowanych (wymagane aktualne wsparcie aktualizacyjne i techniczne);
 • aplikacja Gabinet lekarski.

Program dostępny jest na platformę Windows® w wersji:

 • stacjonarnej z instalacją na komputerze (PC, laptop, notebook);
 • portable z „konfiguracją” na własnym nośniku pendrive (pamięci flash, dysku USB). Wszystkie dane znajdują się na nośniku a aplikacja uruchamiana jest bezpośrednio z niego i nie wymaga wcześniejszej instalacji.

W zakresie wystawiania e-recept aplikacja wymaga uzyskania certyfikatów z P1 (certyfikat WSS, TLS) oraz z ZUS (do wystawiania e-zwolnień). Przykładowa konfiguracja tych certyfikatów w programie znajduje się w poniższej instrukcji: zapoznaj się z instrukcją.