Gabinet Lekarski

450,00 700,00 

Gabinet lekarski to program przeznaczony do ewidencji danych o przeprowadzonych badaniach lekarskich (wizytach) pacjentów. Od użytkownika wymagana jest jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera. Program stanowi idealne rozwiązanie dla gabinetów prywatnych różnej specjalizacji, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba komputerowej ewidencji danych o pacjencie i jego wizytach. Aplikacja wyposażona jest w moduł raportowania zdarzeń medycznych (ZM), współpracuje z systemem EWUŚ, z platformą P1 w zakresie e-recept i e-skierowań (wymagana aplikacja E-recepta) oraz z systemem powiadamiania SMS.

Wyczyść

Gabinet lekarski to program przeznaczony do ewidencji danych o przeprowadzonych badaniach lekarskich (wizytach) pacjentów. Od użytkownika wymagana jest jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera. Program stanowi idealne rozwiązanie dla gabinetów prywatnych różnej specjalizacji, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba komputerowej ewidencji danych o pacjencie i jego wizytach.

Gabinet lekarski

Dostępne integracje z systemem P1 (e-zdrowie) oraz NFZ:

 1. EWUŚ
 2. e-recepta (wymagany moduł e-recepta/e-skierowanie – czytaj więcej)
 3. e-skierowanie (wymagany moduł e-recepta/e-skierowanie – czytaj więcej)
 4. raportowanie zdarzeń medycznych (ZM) (wymagane jest posiadanie aktywnego wsparcia i pomocy technicznej).

Okno główne programu

Po otwarciu programu Użytkownik otrzymuje dostęp do części przeznaczonej dla lekarza opisującego wizytę: Gabinet, części przeznaczonej do rejestracji Pacjenta: Rejestracja oraz części związanej z konfiguracją stanowisk (m.in. danymi lekarza): Konfiguracja.

Moduł Gabinet

Ten moduł aplikacji pozwala na szybki podgląd danych Pacjentów oraz ich wizyt uporządkowanych chronologicznie według dat. Ekran tez został podzielony na dwie części: górna poświęcona Pacjentowi oraz dolna, poświęcona ewidencji wizyt wskazanego Pacjenta.

Na ekranie tym można dodać nowego Pacjenta spoza rejestracji, wczytać jego dane z rejestracji oraz dodawać nowe wizyty i edytować te, które zostały zapisane wcześniej.

W przypadku, gdy do wizyty dołączone zostały pliki zdjęć można je także podejrzeć.

Gabinet lekarski
Gabinet lekarski

Edytor wizyty

Podczas edycji wizyty lekarz ma możliwość jej opisania, ewidencjonowania procedur i zabiegów, wprowadzenia zaleceń, rozpoznań (zgodnych z ICD), a także dodania zdjęć z wizyty, dodania skanów dokumentacji medycznej zewnętrznej (np. opisów, wyników, wypisów itp.).

Z tego poziomu można również wypisać e-receptę (w przypadku posiadania tego programu). W takim przypadku wystawione leki w aplikacji E-recepta zostaną przepisane automatycznie do danej wizyty w pola: Zalecenia oraz zakładki Recepty.

Formularz danych Pacjenta

Podstawowy formularz zarządzania danymi Pacjenta. Za pomocą niego można wprowadzać wszystkie istotne dane personalne oraz sprawdzić status ubezpieczenia w systemie EWUŚ. Za pomocą tej formatki można także dodać istotne informacje o stanie zdrowia Pacjenta, w tym „wcześniejsze” rozpoznania, przebyte choroby oraz uczulenia.

Gabinet lekarski
Gabinet lekarski

Moduł rejestracji

Program Gabinet lekarski zawiera również moduł rejestracji Pacjenta na dane stanowisko (każde stanowisko ma swoją oddzielną rejestrację). Grafik godzin oraz dni przyjęć na dane stanowisku można konfigurować w zależności od organizacji pracy gabinetu.

Wybrane funkcje programu:

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM EWUŚ, z tym m.in.:

 • Sprawdzanie statusu Ubezpieczonych.
 • Zapis plików potwierdzeń z systemu E-WUŚ.

DEFINIOWANIE WIELU STANOWISK PRACY – SPECJALNOŚCI:

 • Samodzielnie definiujesz swoje stanowisko pracy.
 • Stanowisk może być wiele.
 • Dla każdego stanowiska możesz określić tygodniowy grafik pracy.
 • Dostęp do wybranego stanowiska możesz zabezpieczyć hasłem.

TWORZENIE TERMINARZA PRZYJĘĆ – GRAFIKU REJESTRACJI:

 • Jedno kliknięcie w listę stanowisk wyświetla grafik wskazanego gabinetu.
 • Wyróżnienie dni świątecznych lub wolnych od pracy.
 • Prezentacja grafiku rejestracji na 3, 4, 5, 6, 7, 14, 30 i 40 dni od wskazanej daty.
 • Współpraca terminarza ze wspólną bazą pacjentów.
 • Czytelny podgląd rejestracji.
 • Intuicyjny formularz pozwalający na prezentację i edycję danych o rejestracji za pomocą jednego kliknięcia.
 • Ewidencja kosztów wizyty.
 • Wybór nazwy usługi (badania) ze słownika, który samodzielnie definiujesz;
 • Możliwość rejestracji internetowej (więcej na stronie: www.terminwizyty.pl).

TWORZENIE KARTY PACJENTA:

 • Jedna, wspólna baza pacjentów dla wszystkich zdefiniowanych stanowisk.
 • Rejestracja tylko niezbędnych danych – jedynym wymaganym polem jest nazwisko – pozostałe dane pacjenta są opcjonalne.
 • Możliwość automatycznego nadawania unikalnego numeru karty.

EWIDENCJA BADAŃ – WIZYT:

 • Samodzielne przygotowanie szablonów opisujących wizyty.
 • Dostępne szablony predefiniowane (m.in. położniczo – ginekologiczny).
 • Pełna historia przebiegu badań – prezentacja wszystkich wizyt u wszystkich specjalistów dla jednego pacjenta.
 • Pobieranie danych pacjenta z rejestracji lub jego bezpośrednie wprowadzenie.
 • Ewidencja opisu wizyty, zaleceń oraz danych do recepty.
 • Wydruk zaleceń.
 • Wydruk kart pacjenta z informacją o dacie i przebiegu wizytach.
 • Rejestr zwolnień lekarskich.
 • Nadruk na receptach.

EWIDENCJA ZDJĘĆ, MULTIMEDIÓW DLA KAŻDEJ Z WIZYT:

 • Ewidencja wielu plików multimedialnych dla wizyty pacjenta (dodasz m.in. zdjęcia, obrazy, filmy, dokumenty, scany).
 • Podgląd zewidencjonowanych plików multimedialnych za pomocą domyślnej przeglądarki.
 • Drukowanie opisu badania z możliwością umieszczenia zdjęć z przebiegu leczenia.

OBSŁUGA ROZPOZNAŃ ICD-10:

 • Tworzenie własnego słownika rozpoznań zgodnego ze strukturą specyfikacji ICD-10.
 • Możliwość automatycznego pobierania rozpoznań do bazy słownikowej z zasobów internetowych.

NADRUK RECEPT:

 •     Nadruk na gotowych receptach.
 •     Możliwość wyboru kodu uprawnień.

TWORZENIE PRAKTYCZNYCH DOKUMENTÓW m.in:

 • Zgody na wykonanie zabiegu.
 • Zaświadczeń lekarskich.
 • Listownika (papieru firmowego).
 • Skierowanie do szpitala.
 • Skierowanie do pracowni specjalistycznej.
 • Skierowanie do pracowni diagnostycznej.
 • Skierowanie na badanie TK, RM.
 • Informacji dla lekarza kierującego.

GENEROWANIE PRAKTYCZNYCH ZESTAWIEŃ:

 • Dzienne, miesięczne i globalne zestawienie wizyt obejmujące m.in. sumaryczny koszt (przychody) wizyt pacjentów.
 • Wydruk wszystkich zleconych badań dla poszczególnych pacjentów.
 • Wydruk grafiku rezerwacji dla poszczególnych stanowisk.

ADMINISTRACJA, PRACA W SIECI, PRACA NA PENDRIVE:

 • Prosta i intuicyjna administracja programem.
 • Tworzenie kopii danych i przywracania danych z archiwum.
 • Możliwość zabezpieczenia pliku danych hasłem.
 • Możliwość pracy sieciowej (jednocześnie na wielu stanowiskach).
 • Możliwość pracy z rejestracją.
 • Możliwość pracy na urządzeniach przenośnych PENDRIVE /dostępna jest oddzielna wersja aplikacji na pendrive/.

INTEGRACJE:

 • System EWUŚ
 • E-recepta – czytaj o programie
 • Faktura dla MŚP – czytaj o programie
 • Raportowanie Zdarzeń Medycznych (ZM) (wymagane jest posiadanie aktywnego wsparcia i pomocy technicznej)
 • Moduł SMS – wysyłanie powiadomień o zbliżającej się wizycie lekarskiej Pacjenta oraz wysyłanie kodu PIN e-recepty.

Program dostępny jest na platformę Windows® w wersji:

 • stacjonarnej z instalacją na komputerze (PC, laptop, notebook);
 • portable z „konfiguracją” na własnym nośniku pendrive (pamięci flash, dysku USB). Wszystkie dane znajdują się na nośniku a aplikacja uruchamiana jest bezpośrednio z niego i nie wymaga wcześniejszej instalacji.