Faktura

170,00 370,00 

Faktura dla MŚP to program komputerowy do wystawiania i drukowania faktur. Program oferuje duże możliwości konfiguracji oraz szeroki zakres wyszukiwania danych. Dodatkowo aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów w formacie PDF z możliwością ich wysyłki drogą e-mail poprzez wbudowanego klienta poczty internetowej (faktura w formie elektronicznej). Program zapewnia kompleksowe zarządzanie utworzonymi dokumentami.

Wyczyść

Faktura dla MŚP (faktura dla małych i średnich przedsiębiorstw) to program komputerowy przeznaczony jest do szybkiego wystawiania dokumentów:

 • faktur;
 • faktur EU;
 • proformy;
 • marża;
 • zamówień.

Wybrane funkcje programu:

DOKUMENTY:

 • wyszukiwanie dokumentów według pól (typ dokumentu, okres rozliczeniowy, termin płatności, nabywca, waluta dokumentu);
 • wydruki dostosowane do kopert z „okienkiem”;
 • automatyczna numeracja dokumentów /wiele szablonów/;
 • możliwość rozpoczęcia od dowolnego numeru;
 • obsługa podatników wystawiających faktury MP;
 • dowolna stopka dokumentu (tekst, plik graficzny);
 • możliwość umieszczenia znaku wodnego /tła/;
 • domyślne wartości dla nowych dokumentów;
 • szybka ewidencja wpłat /funkcja zapłacona dzisiaj, zapłacono wczoraj/;
 • drukowanie duplikatów wystawionych dokumentów;
 • zapis dokumentu do formatu PDF;
 • wysyłanie dokumentów w formacie PDF jako załącznik do wiadomości e-mail;
 • masowy wydruk wystawionych dokumentów bezpośrednio na drukarkę;
 • wydruk (oryginał i kopia, oryginał/kopia, tylko oryginał, tylko kopia, bez oznaczenia);
 • wyliczanie według cen netto lub brutto;
 • sumowanie podatku według kwot netto lub brutto dla każdej grupy podatkowej oddzielnie;
 • wybór waluty dokumentu;
 • możliwość zdefiniowania adresata dokumentu (innego niż nabywcy);
 • rabat dla towaru, nabywcy;
 • rabat jednostkowy lub całościowy.
 • Obsługa płatności cyklicznych – każdy wystawiony dokument może zostać dopisany do listy płatności cyklicznych. Dokumenty mogą mieć ustawiony dowolny okres płatności (miesiąc, dwa miesiące, kwartał, pół roku, rok). Dla każdego dokumentu można określić datę początkową (można np. wybrać dokument z poprzedniego roku, dodać go do płatności cyklicznych i ustawić, że ma być tworzony co miesiąc od września bieżącego roku). Program posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym wystawieniem dokumentu w tym samym miesiącu).

KARTOTEKA NABYWCÓW:

 • ustalanie rabatu dla każdego nabywcy oddzielnie;
 • ewidencja adresu do korespondencji;
 • wyszukiwanie według pól (nazwa, NIP, adres);
 • automatyczne tworzenie bazy nabywców na podstawie nowych wpisów do dokumentów;
 • eksport do formatu CSV;
 • import z formatu CSV;
 • wysyłanie wiadomości e-mail do nabywcy bezpośrednio z programu;
 • możliwość grupowania nabywców.

KARTOTEKA TOWARÓW:

 • 3 poziomy cen dla każdego towaru;
 • podział towarów na usługa/towar oraz na grupy (np. komputery, książki);
 • wyszukiwanie według pól (nazwa, symbol, grupa, stawka VAT);
 • automatyczne tworzenie bazy towarów na podstawie nowych wpisów do dokumentów;
 • eksport do formatu CSV;
 • import z formatu CSV.
 • obsługa symboli specjalnych w nazwach np. (#MIESIEC# – wstawia miesiąc wystawienia dokumentu). Pełna lista w dokumentacji programu.

KARTOTEKA WALUT:

    automatyczna aktualizacja kursów walut;

    możliwość ręcznej edycji kursów średnich, kupna, sprzedaży.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

 • tworzenie kopii bazy danych;
 • odtworzenie danych z kopii;
 • możliwość zdefiniowania hasła dla bazy danych.

RAPORTY I ZESTAWIENIA:

 • zestawienie wystawionych dokumentów;
 • najlepsi nabywcy;
 • miesięczna statystyka sprzedaży;
 • zestawienie sprzedaży produktów;
 • szeroki zakres filtrów dla obiektów zestawień (wybrany miesiąc, rok, dowolny okres czasu).

POCZTA INTERNETOWA:

 • wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu;
 • możliwość definiowania wielu szablonów wiadomości;
 • obsługa symbli (#DZISIAJ#, #NUMER_DOKUMENTU#, #DATA_DOKUMENTU#, #KWOTA_DOKUMENTU#, #DZISIAJ_5#, #DZISIAJ_14#).

DOSTĘPNE WERSJE:

 • System operacyjny Windows®
 • Wersja pudełkowa BOX (CD, papierowa licencja)
 • WERSJA MOBILNA na pendrive (instalacja na pendrive, program oraz baza uruchamiana jest bezpośrednio z pendrive, nie wymaga instalacji na komputerze)
 • Wersja elektroniczna – dostawa kluczy aktywacyjnych na e-mail